user_mobilelogo

Privacyreglement

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Fysio-Oedeemtherapie Mieke Stapelkamp informeert haar cliënten over de verwerking van persoonsgegevens, en de rechten die de AVG de patiënt toekent.

Dit in overeenstemming met de AVG die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).
Naast deze wet gelden er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.
Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP).

Zij bevatten regels m.b.t.:
* Doel van de registratie
* Aard van de gegevens die worden geregistreerd
* Beheer van de gegevens
* Het inzagerecht van de cliënt/patiënt

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren registreer ik medische en administratieve gegevens.
Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om.

Ik vraag u uitdrukkelijke toestemming tot de verwerking van uw medische en administratieve gegevens.
In een enkel geval zou het kunnen voorkomen dat een ander persoon ook toegang heeft tot de gegevens.
Dit zou een waarnemer of een administratieve kracht kunnen zijn.

Al uw gegevens worden in het elektronische patiëntendossier opgeslagen.
Naast uw persoonlijke en medische gegevens is dit ook uw BSN.
Dit is wettelijk verplicht voor geregistreerde fysiotherapeuten.

Voor personen onder de 16 jaar moeten hun ouders/voogd toestemming geven.

Als uw gegevens gebruikt zouden worden bij een audit of onderzoek zal dit altijd anoniem zijn.
Heeft u daar bezwaar tegen maak dit kenbaar aan mij.
Uw gegevens worden 15 jaar bewaard.

Ik heb passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust!!

Mieke Stapelkamp